3D-scener, bekrivning

I varje scen finns högst upp till vänster text med länkar till webbplatsens hemsida, avdelningen för Jorden, indexet över 3D-scener och för att byta språk mellan svenska och engelska. Högst upp till höger finns en verktygslåda med kryssruta för att visa eller gömma havsytan och en inmatningsruta för att rulla ( -135 - +65 meter) eller mata in (valfritt värde) havsnivåändringen, en meny för att välja höjdskalan, en meny för att välja folkmängd för de städer som visas, en meny för att välja navigeringstyp, med en länk som visar en kort manual för navigationen när muspekaren är över den, en knapp som rör kameran ut så hela scenen syns, en knapp för att återgå till ursprungsvyn, en kryssruta för att visa renderingsstatistik och en kryssruta för att visa en logg. Längst ned i mitten finns en navigationspalett för knappnavigering i en del navigeringsmoder. Längst ned till höger finns en knapp för att dölja och visa användargränssnittet.

Topografin visas i 3D med färgkodad höjd, grönt - gult: 0 - 2.560 meter över nuvarande havsnivå, gult - brunt: 2.560 - 8.848 (Mount Everest i Himalaya) meter över nuvarande havsnivå, ljust blågrönt - djupblått: 0 - 2.560 meter under nuvarande havsnivå, djupblått - svart: 2.560 - 10.916 (Challengerdjupet i Marianergraven) meter under nuvarande havsnivå. Städer visas som halvgenomskinliga röda cylindrar med höjden över landytan proportionell mot folkmängden.

I den rekommenderade TurnTable-navigeringen roteras kameran runt scenen genom att vänster-dra med musen, panoreras genom att mitten-dra (eller Ctrl-vänster-dra), närmas eller avlägsnas genom att höger-dra (eller Alt-vänster-dra), och fokuseras på en ny punkt i scenen genom att dubbelklicka på den. När muspekaren förs över topografin så visas befolkningstätheten (n≈?/km2), områdets namn, position och höjd över havet (h≈? m), och när den förs över de röda cylindrar som markerar städer så visas stadens namn, folkmängd (n≈?), landets namn, position och höjd över havet (h≈? m).


Översiktsscen, beskrivning

3D-scen av Jorden med markörer som visar och länkar till interaktiva 3D-scener av kustområden (1186 x 667 km = 11 x 6°) med variabel höjdskala, havsnivå och städer.

Högst upp till vänster finns text med länkar till webbplatsens hemsida, avdelningen för Jorden, indexet över 3D-scener och för att byta språk mellan svenska och engelska. Högst upp till höger finns en verktygslåda med kryssruta för att visa eller gömma scenmarkörer, en meny för att välja kartor över topografi eller befolkningstäthet mellan 0 och 65 m havsnivåhöjning med översvämmade områden rödmarkerade, eller kartor över topografi mellan 0 och 135 m havsnivåsänkning med torrlagda områden grönmarkerade, med tidsintervall för när havsnivåhöjningen förväntas nås (t.ex. HNH+10m ∼2139-5115CE = HavsNivåHöjning 10 m nås mellan år 2139 Current Era enligt kubisk extrapolation av data från NASA Sea Level Change med 99,9% konfidensintervall och år 5115 Current Era enligt linjär extrapolation av data från NASA Sea Level Change med 99,9% konfidensintervall) eller tidpunkt när havsnivåsänkningen nåddes efter senaste istiden (t.ex. HNH-045m ~8300BCE = HavsNivåSänkning 45 m nåddes ca år 8300 Before Current Era enligt Lambeck 2014), en meny för att välja navigeringstyp, med en länk som visar en kort manual för navigationen när muspekaren är över den, en knapp som rör kameran ut så hela scenen syns, en knapp för att återgå till ursprungsvyn, en kryssruta för att visa renderingsstatistik och en kryssruta för att visa en logg. Längst ned till höger finns en färgnyckel för antingen topografi eller befolkningstäthet. Längst ned i mitten finns en navigationspalett för knappnavigering i en del navigeringsmoder. Längst ned till höger finns en knapp för att dölja och visa användargränssnittet.

Topografin visas färgkodad, grönt - gult: 0 - 2.560 meter över havsnivå, gult - brunt: 2.560 - 8.848 (Mount Everest i Himalaya) meter över havsnivå, ljust blågrönt - djupblått: 0 - 2.560 meter under havsnivå, djupblått - svart: 2.560 - 10.916 (Challengerdjupet i Marianergraven) meter under havsnivå. Befolkningstätheten visas färgkodad i logaritmisk skala med vitt respektive ljusgrått för obebott och tilltagande grönt respektive rött för ökande befolkningstäthet över respektive under havsnivå. Navigering i scenen fungerar som ovan.

Välj översikt

Scenmarkörer: Göm Visa
Höjd (km): (1000 - 12000)
Latitud (°): (-90 - 90)
Longitud (°): (-180 - 180)
Plats:
Karttyp: (vid val av havsnivå eller tid)
Välj karta
Karta:
Välj havsninåhöjning
Havsnivåhöjning (m): (-135 - 65)
Välj tidpunkt
Tidpunkt (CE/år e.Kr.): (-25000 - 25000)
Framtidsuppskattning:


3D-Kuster

Kustområden, sorterade efter kontinent, moturs. Rubriker länkar till delindex med förhandsvisningar.

Norra, Västra Europa


Östra Atlanten, Medelhavet


Västra, Södra Afrika


Östra Afrika


Södra Asien


Östra Asien


Japan, Filippinerna


Norra Ryssland


Melanesien, Nya Zeeland


Australien


Grönland


Kanada


Västra USA


Västra Latinamerika


Östra Latinamerika


Karibien, Östra USA


Stilla Havet


Antarktis öar


Antarktis