SeaLevelRise.se - Jorden - 3D-Kuster -
Översikt

3D-scen (X3D/X3DOM) av Jorden med valbara kartor över
höjd och befolkning, och med länkar till interaktiva 3D-scener av
kustområden (1186 x 667 km = 11 x 6°) med variabel höjdskala,
havsnivå och städer, skapade från öppna geodata. (English)
topgrafi: GEBCO_2014 Grid v20150318 (CC BY 4.0)
befolkning: SEDAC GPW v4.0 2015 UN (CC BY 4.0)

Scenmarkörer: visa
Karta:
Navigation Mod:
Debug-visning: Stats Log
map color legend

scen
land
0°N 0°Ö