SeaLevelRise.se - Jorden - 3D-Kuster - Översikt -
Jacksonville, FL, USA

Området (1186 x 667 km = 10,7 x 6,0°) runt Jacksonville, FL, USA (30°N 82°V),
i en interaktiv 3D-scen (X3D/X3DOM) med variabel höjdskala, havsnivå
och städer, skapad från öppna geodata. (English)
topografi: GEBCO_2014 Grid v20150318 (CC BY 4.0)
städer: GeoNames Gazetteer allCountries (CC BY 4.0)
länder: Natural Earth Admin 0 - Countries (public domain)
befolkning: SEDAC GPW v4.0 2015 UN (CC BY 4.0)

Havsnivå (α, m):
Höjdskala:
Städer:
Navigation Mod:
Debug-visning: Stats Log
kartfärgsnyckel

stad
land
n=0