3D-scener, bekrivning

I varje scen finns högst upp till vänster text med länkar till webbplatsens hemsida, avdelningen för Jorden, indexet över 3D-scener och för att byta språk mellan svenska och engelska. Högst upp till höger finns en verktygslåda med kryssruta för att visa eller gömma havsytan och en inmatningsruta för att rulla ( -135 - +65 meter) eller mata in (valfritt värde) havsnivåändringen, en meny för att välja höjdskalan, en meny för att välja folkmängd för de städer som visas, en meny för att välja navigeringstyp, med en länk som visar en kort manual för navigationen när muspekaren är över den, en knapp som rör kameran ut så hela scenen syns, en knapp för att återgå till ursprungsvyn, en kryssruta för att visa renderingsstatistik och en kryssruta för att visa en logg. Längst ned i mitten finns en navigationspalett för knappnavigering i en del navigeringsmoder. Längst ned till höger finns en knapp för att dölja och visa användargränssnittet.

Topografin visas i 3D med färgkodad höjd, grönt - gult: 0 - 2.560 meter över nuvarande havsnivå, gult - brunt: 2.560 - 8.848 (Mount Everest i Himalaya) meter över nuvarande havsnivå, ljust blågrönt - djupblått: 0 - 2.560 meter under nuvarande havsnivå, djupblått - svart: 2.560 - 10.916 (Challengerdjupet i Marianergraven) meter under nuvarande havsnivå. Städer visas som halvgenomskinliga röda cylindrar med höjden över landytan proportionell mot folkmängden.

I den rekommenderade TurnTable-navigeringen roteras kameran runt scenen genom att vänster-dra med musen, panoreras genom att mitten-dra (eller Ctrl-vänster-dra), närmas eller avlägsnas genom att höger-dra (eller Alt-vänster-dra), och fokuseras på en ny punkt i scenen genom att dubbelklicka på den. När muspekaren förs över topografin så visas befolkningstätheten (n≈?/km2), områdets namn, position och höjd över havet (h≈? m), och när den förs över de röda cylindrar som markerar städer så visas stadens namn, folkmängd (n≈?), landets namn, position och höjd över havet (h≈? m).


3D-Kuster

Kustområden med förhandvisningar.


Delindex

Andra delindex med kustområden, sorterade efter kontinent, moturs.