Anledning

SeaLevelRise.se skapades för att demonstrera möjliga lokala effekter av den globala havsnivåhöjningen, med öppna data från olika vederhäftiga källor, som myndigheter och respekterade forskningsinstitut. Även om informationen är publikt tillgänglig är den ofta i en form som kan vara svår att förstå, så den här sajten försöker därför presentera sammanställningar av data från olika källor i lättförstådda former, som kartor, videor och diagram.

Kompetens

SeaLevelRise.se är ett hobbyprojekt utan anknytning till någon regering, politisk organisation eller miljöorganisation. Skaparen är inte aktiv inom klimatvetenskap men har 16 års erfarenhet som forskare och universitetslärare, och 9 års erfarenhet av professionell IT-utveckling, som byggt en kompetens i att förstå, sammanställa, behandla och presentera vetenskaplig information.

Historia

Skaparen av SeaLevelRise.se skapade sina första kartor som visade effekterna av global havsnivåhöjning, baserade på öppna data, 2008, med det var först nyligen som detaljerade öppna data om svensk topografi släpptes och möjliggjorde lokala kartor som de presenterade här.

Reflektion

Under projektet att skapa SeaLevelRise.se behövde skaparen tillgodogöra sig en hel del bakgrundsinformation om klimatförändringar, global uppvärmning, och havsnivåhöjning. Under den processen växte medvetenheten från vetenskaplig nyfikenhet till en oro, och till viss del fruktan för den pågående utvecklingen. Framtidsutsikterna är betydligt dystrare nu än för 10 år sedan, vartefter kunskaperna om och förståelsen av faktorerna som påverkar processen har förbättrats.

Produktion

Produktionskarta som visar geografiska produktionsområden för kartor och videor.

En första omgång uppsättningar producerades 2017-07-14 18:48:33 +0200 - 2017-08-08 21:37:02 +0200 (detaljerad produktionsplan här), 167 uppsättningar, med totalt 668 videor och 5.010 bilder, där varje video består av 1.625 bildrutor, vilket innebär en rendering av totalt 1.090.510 bilder och 1.033.230.336.000 pixlar.

En andra och förbättrad omgång uppsättningar producerades 2017-08-11 23:33:19 +0200 - 2017-09-06 01:01:51 +0200 (detaljerad produktionsplan här), 167 nya uppsättningar, med totalt 668 videor och 5.010 bilder, där varje video består av 1.625 bildrutor, vilket innebär en rendering av totalt 1.090.510 bilder och 1.033.230.336.000 pixlar.

Diagram med landförluster och befolkningsfördrivning, kommunindex och fler sidor lades till, och en ny, strukturerad, grafisk och mobilvänlig design tillämpades 2017-09-06.

En omgång med ytterligare uppsättningar producerades 2017-09-08 08:10:55 +0200 - 2017-09-12 18:00:27 +0200 (detaljerad produktionsplan här), 27 nya uppsättningar, med 108 videor, 810 kartor och 27 diagram, vilket ger totalt 194 uppsättningar, 776 videor, 5.820 kartor och 194 diagram, där varje video består av 1.625 bildrutor, vilket innebär rendering av totalt 1.267.014 bilder och 1.200.339.148.800 pixlar, och där varje video är 65 s lång, vilket innebär en total speltid av 14 h 0 m 40 s.

Tabeller med landförluster och befolkningsfördrivning lades till och länkades för hela Sverige och alla svenska kommuner, och nya kommunindex med nya uppsättningar lades till 2017-09-12.

En omgång med ytterligare bilder producerades 2017-09-13 00:00:57 +0200 - 2017-09-13 04:53:28 +0200, 4 nya bilder per uppsättning, så 776 nya bilder, vilket ger totalt 194 uppsättningar, 776 videor, 6.596 kartor och 194 diagram, där varje video består av 1.625 bildrutor, vilket innebär rendering av totalt 1.267.790 bilder och 1.205.424.742.400 pixlar, och där varje video är 65 s lång, vilket innebär en total speltid av 14 h 0 m 40 s.

En fjärde omgång med förbättrade bilder producerades 2017-09-13 13:38:08 +0200 - 2017-10-14 17:52:00 +0200 (detaljerad produktionsplan här), 194 uppsättningar, 776 nya videor, 6.596 nya kartor och 194 diagram, där varje video består av 1.625 bildrutor, vilket innebär rendering av totalt 1.267.790 bilder och 1.205.424.742.400 pixlar, och där varje video är 65 s lång, vilket innebär en total speltid av 14 h 0 m 40 s.

Google Earth-videor för Stockholm producerades 2018-04-14 - 2018-04-29, 28 nya videor, där varje video består av 44.905 bildrutor, vilket innebär rendering av totalt 2.525.130 bilder och 2.612.495.974.400 pixlar, och där varje video är 748,36 eller 1796,08 s lång, vilket innebär en total speltid av 23 h 54 m 22,16 s.

En första omgång YouTube-videor för Jordens kuster producerades 2018-09-27 - 2018-10-30, 370 nya videor, där varje video består av 1.000 bildrutor, vilket innebär rendering av totalt 2.895.130 bilder och 2.953.487.974.400 pixlar, och där varje video är 40 s lång, vilket innebär en total speltid av 28 h 01 m 92,16 s.

En andra, förbättrad omgång YouTube-videor för Jordens kuster producerades 2018-11-03 - 2018-12-05, 370 nya videor, där varje video består av 1.500 bildrutor, vilket innebär rendering av totalt 3.450.130 bilder och 3.464.975.974.400 pixlar, och där varje video är 60 s lång, vilket innebär en total speltid av 34 h 11 m 92,16 s.

En första omgång 3D-scener (X3D/X3DOM) för Jordens kuster producerades 2019-02-06 - 2019-02-08, 370 nya scener, där varje scen består av 1.843.212 trianglar.

En uppdaterad och förbättrad omgång 3D-scener (X3D/X3DOM) för Jordens kuster producerades 2019-03-16 - 2019-03-18, 370 uppdaterade och 58 nya scener, där varje scen består av 1.843.212 trianglar.

Arbetslogg

En logg över arbetet för att producera SeaLevelRise.se finns här.