Ungefärlig produktionsplan

Här finns en ungefärlig produktionsplan för ytterligare sidor, videor, kartor och diagram över områden i Sverige som kan påverkas av havsnivåhöjningen (27 av 290 kommuner). Redan producerade områden (27) har tidsstämplar i fetstil och länkar till deras sidor medan områden som ska produceras (0) har uppskattade tidsstämplar för produktion och inga länkar. Namnet på varje område är namnet på dess centrala kommun, och invånarantalet är också för den centrala kommunen 2016-12-31.