Kartvideor

Området runt Bollnäs medan alla istäcken smälter och höjer havsnivån med mellan 0,0 och 65,0 m. Kartorna är centrerade runt 6801950, 574800 (SWEREF 99 TM). Havsnivåhöjning över nuvarande havsnivå.

Klicka på miniatyrkartorna nedan för att titta på videorna. Förklaring finns här.


Kartor

Området runt Bollnäs vid olika havsnivåhöjningar. Kartorna, med och utan etiketter, är centrerade runt 6581050, 674350 (SWEREF 99 TM). Hav och landhöjd är enligt nuvarande havsnivå, översvämmade områden är lila. Havsnivåhöjning (HNH) över nuvarande havsnivå.

Klicka på miniatyrkartorna nedan för att titta på kartor i full storlek. Förklaring finns här.


Konsekvenser

Uppskattning av konsekvenserna för kommunen Bollnäs vad gäller landförluster och fördrivna invånare, p.g.a. översvämningar vid olika havsnivåhöjningar (HNH). Förklaring finns här.

Bollnäs, förluster, HNH +0,0-65,0 m

LandytaInvånare
(km2)(%)(n)(%)
1814,35100,026929100,0
HNHLandförlustFördrivna
(m)(km2)(%)(n)(%)
0,00,000,000,0
0,50,000,000,0
1,00,000,000,0
1,50,000,000,0
2,00,000,000,0
2,50,000,000,0
3,00,000,000,0
3,50,000,000,0
4,00,000,000,0
4,50,000,000,0
5,00,000,000,0
5,50,000,000,0
6,00,000,000,0
6,50,000,000,0
7,00,000,000,0
7,50,000,000,0
8,00,000,000,0
8,50,000,000,0
9,00,000,000,0
9,50,000,000,0
10,00,000,000,0
10,50,000,000,0
11,00,000,000,0
11,50,000,000,0
12,00,000,000,0
12,50,000,000,0
13,00,000,000,0
13,50,000,000,0
14,00,000,000,0
14,50,000,000,0
15,00,000,000,0
15,50,000,000,0
16,00,000,000,0
16,50,000,000,0
17,00,000,000,0
17,50,000,000,0
18,00,000,000,0
18,50,000,000,0
19,00,000,000,0
19,50,000,000,0
20,00,000,000,0
20,50,000,000,0
21,00,000,000,0
21,50,000,000,0
22,00,000,000,0
22,50,000,000,0
23,00,000,000,0
23,50,000,000,0
24,00,000,000,0
24,50,000,000,0
25,00,000,000,0
25,50,000,000,0
26,00,000,000,0
26,50,000,000,0
27,00,000,000,0
27,50,000,000,0
28,00,000,000,0
28,50,000,000,0
29,00,000,000,0
29,50,000,000,0
30,00,000,000,0
30,50,000,000,0
31,00,000,000,0
31,50,000,000,0
32,00,000,000,0
32,50,000,000,0
33,00,000,000,0
33,50,000,000,0
34,00,000,000,0
34,50,000,000,0
35,00,000,000,0
35,50,000,000,0
36,00,000,000,0
36,50,000,000,0
37,00,000,000,0
37,50,000,000,0
38,00,000,000,0
38,50,000,000,0
39,00,000,000,0
39,50,000,000,0
40,00,000,000,0
40,50,000,000,0
41,00,000,000,0
41,50,000,000,0
42,00,000,000,0
42,50,000,000,0
43,00,000,000,0
43,50,000,000,0
44,00,000,000,0
44,50,000,000,0
45,00,000,000,0
45,50,000,000,0
46,00,000,000,0
46,50,050,010,0
47,00,250,0120,0
47,51,060,1430,2
48,01,900,1870,3
48,52,510,11120,4
49,03,280,21470,5
49,54,050,21900,7
50,04,990,32400,9
50,56,100,32941,1
51,07,090,43541,3
51,58,080,44131,5
52,08,990,54631,7
52,510,130,65211,9
53,011,560,65962,2
53,513,180,76732,5
54,014,570,87742,9
54,516,200,98683,2
55,017,721,09693,6
55,519,031,010914,1
56,020,481,113274,9
56,521,951,217796,6
57,023,521,321618,0
57,525,001,424769,2
58,026,601,5298511,1
58,528,101,5342512,7
59,029,671,6380014,1
59,531,351,7417315,5
60,032,921,8452316,8
60,534,741,9489718,2
61,036,442,0527019,6
61,538,092,1560720,8
62,039,732,2596822,2
62,541,332,3636123,6
63,042,992,4666624,8
63,544,562,5698825,9
64,046,102,5732727,2
64,547,742,6768028,5
65,049,332,7797629,6