Allmänt

Allmänna egenskaper, världskartor:

Allmänna egenskaper, Sverigekartor:

Allmänna egenskaper, kommunkartor:

Kartfärger

Färgschema för olika detaljer på kartorna:

Befolkning

Befolkningsstorlek i städer, världskartor:

Befolkningsstorlek i tätorter, Sverigekartor:

Befolkningsstorlek i tätorter, kommunkartor:

Havsnivåhöjning

Havsnivåhöjning för statiska kartbilder och händelser som kan orsaka dem:

Konsekvenser

Tabeller som visar landförluster och fördrivning av befolkning.

Källor

Kartorna och tabellerna är skapade från öppna geodata: