Videor

Stockholms innerstad vid olika havsnivåhöjningar (HNH) mellan 0,0 och 60,0 m. Videorna visar effekterna på gatunivå, sett från en tur genom Stockholms innerstad på "taknockshöjd", producerad med Google Earth Pro Movie Maker och ffmpeg, baserad på topografin i Google Earth. Videorna bör ses som "artist's impressions" av effekterna, på grund av begränsad upplösning av terrängen i Google Earth:s kartor.

Klicka på miniatyrerna nedan för att titta på videorna från en extern server. OBS! Videofilerna är upp till 1,5 Gbyte stora pä grund av hög upplöslning och bildkvalitet.